O nas

Spółdzielnia Socjalna ZARBES - Historia

Samorządowa Spółdzielnia Socjalna ZARBES z siedzibą w Zarszynie rozpoczęła działalność na początku października 2013 roku, z inicjatywy samorządów Gminy Besko i Gminy Zarszyn.

Powstanie Spółdzielni było możliwe dzięki projektowi: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej.

Projekt ten realizowany był przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Forma prawna Spółdzielni Zarbes - podmiot ekonomii społecznej

Jako podmiot ekonomii społecznej Spółdzielnia Socjalna Zarbes chce pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym:

  • przeszkolić
  • pomóc wrócić na rynek pracy
  • utrzymać się z pracy.

Praca w Spółdzielni jest szansą na aktywizację społeczną i zawodową oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Do pracy w spółdzielni zgłosiło się ponad trzydzieści osób. W wyniku rekrutacji komisja wybrała 5 osób; 2 kobiety i 3 mężczyzn. Wszyscy zakwalifikowani ukończyli kursy i szkolenia niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 99200,00 zł. zakupiono nowy, profesjonalny sprzęt m in.; samochód dostawczy, kosiarka Bijakowa, odśnieżarka, kosiarki spalinowe, piłę motorową,  myjkę ciśnieniową spalinową, odkurzacz piorący, zestaw sprzątająco myjący, przyczepę  (do 700 kg), quad + odśnieżarkę do quada + pług do quada,  komputery przenośne, urządzenie wielofunkcyjne do biura Spółdzielni, narzędzia pomocnicze (miotły, łopaty, kielnie, klucze)

W roku 2017 Spółdzielnia Socjalna ZARBES przystąpiła do projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II, projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Poczytaj o projekcie

Cel udziału w projekcie: pozyskiwanie większych zleceń oraz stworzenie nowych miejsc pracy i doposażenie w potrzebny sprzęt, w tym przypadku zakup koparki.

Realizacja MEDIASAN - Agencja REKLAMY | www.mediasan.pl     Projektowanie stron www / Sanok / Krosno / Rzeszów / Przemyśl / Jasło / Lesko